Úvod

Kto je to advokát? Kedy využijem služby advokáta?

Mnohí sa už s pojmom advokát stretli, ale nevedia presne povedať, čo všetko vlastne advokát robí.

Kto je teda advokát? V krátkosti – právnik, ktorého úlohou je zastupovať klientov pred súdmi a inými orgánmi, spisovať pre nich zmluvy alebo iné listiny, či poskytovať právne poradenstvo. Môže sa zdať, že človek advokáta nepotrebuje, ak nemá nejaký skutočne veľký problém – napríklad trestné stíhanie. Opak je však pravdou.

Služby advokáta využijete aj v prípade, ak napríklad:

idete predávať , kupovať alebo stavať dom, predávate byt, pozemok alebo hoc aj auto

chcete podpísať dôležitú zmluvu, ale nie ste si istý, či je pre vás výhodná

vaše manželstvo už nefunguje a chceli by ste sa rozviesť, potrebujete určiť výživné, prípadne vyriešiť rozdelenie majetku po rozvode

chceli by ste si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo zmeniť konateľa, či predmet podnikania

sused neoprávnene užíva váš pozemok a dobré slovo naňho neplatí

odberateľ vám dlhuje peniaze a výzvy na zaplatenie sa míňajú účinku.

Služby advokáta teda využijete v celom rade životných situácií. Aj keď si v dnešnej dobe veľa informácií viete nájsť na internete, iba advokát vám môže poskytnúť úplný a komplexný pohľad na vašu právnu vec a poradiť vám tak, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám.

Kto môže byť advokátom?

Právne služby však nemôže poskytovať len tak hocikto. Okrem vysokoškolského vzdelania v odbore právo je potrebné absolvovať určenú prax a zložiť advokátsku skúšku. Tieto podmienky som musel splniť aj ja. Ak chcete vedieť viac o mojom vzdelaní a doterajšej praxi, môžete sa to dozvedieť v sekcii „O mne“.

Organizácia, ktorá združuje advokátov a dohliada nad tým, aby svoju prácu vykonávali poriadne, sa nazýva Slovenská advokátska komora. Sídli v Bratislave a každý advokát musí byť v komore registrovaný. Ja som v nej zapísaný pod číslom 5235.

Overiť si to môžete tu:

O mne

Advokátska kancelária Sikora - JUDr. Marián Sikora
JUDr. Marián Sikora

Advokátska kancelária Sikora

Moja advokátska kancelária so sídlom v Púchove poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva. Ak potrebujete pripraviť zmluvu, zastupovať v súdnom konaní, založiť obchodnú spoločnosť, alebo sa len jednoducho poradiť, som tu pre vás.

Prístup

Nie som oblekový typ. Zastávam totiž názor, že na človeku nie je dôležité to, čo má oblečené, ale to, čo sa pod oblečením skrýva. Každého klienta vnímam ako individualitu, so svojimi jedinečnými potrebami a životnou situáciou. Základom dobrej spolupráce je pre mňa ľudský, otvorený a férový prístup. Každý klient má právo vedieť, čo ho v jeho právnej veci čaká a koľko ho to bude stáť. Preto túto informáciu u mňa dostanete hneď pri úvodnom stretnutí.

Štúdium

Som absolventom 8-ročného Gymnázia v Považskej Bystrici (1993 – 2001), so zameraním na jazyky, takže právne služby vám viem poskytnúť napríklad aj v angličtine. Právo som študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som s titulom Mgr. ukončil štúdium v roku 2006. Témou mojej diplomovej práce bolo zaistenie osôb a vecí v trestnom konaní, teda oblasť trestného práva.

V júni 2008 som na svojej domovskej fakulte úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému „Záložné právo na cenné papiere“ a získal tak titul JUDr. Advokátsku skúšku som na Slovenskej advokátskej komore absolvoval na konci roku 2009.

Prax

Po štúdiu som viac ako tri roky pracoval v Advokátskej kancelárii JUDr. Jána Súkeníka v Považskej Bystrici ako koncipient a zbieral skúsenosti.

Vo februári 2010 som si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu so sídlom v Považskej Bystrici a venoval sa poskytovaniu právnych služieb širokej škále klientov. Od určovania vlastníckeho práva pre seniora z malej dedinky, cez žaloby o nezaplatené faktúry pre podnikateľov až po riešenie vyňatia majetku z konkurzu pre rakúskeho klienta.

V lete roku 2012 som sa rozhodol dať si od práva krátku prestávku a od augusta toho roku som pôsobil na pozícii riaditeľa športového centra v Púchove. V januári 2015 som sa k právu vrátil ako podnikový právnik pre veľkú firmu poskytujúcu logistické služby v Púchove. Z právnickej pozície som postupne prešiel na manažérsku a stal sa riaditeľom jednej divízie. Získal som tak aj skúsenosti „z druhej strany“, čo mi umožnilo lepšie pochopiť potreby a ciele firemných klientov, ale aj oprávnené záujmy zamestnancov.

Od januára 2023 som sa vrátil k advokátskej praxi, tentokrát v kancelárii so sídlom v Púchove. Opäť sa tak naplno venujem právu a snažím sa klientom pomáhať s ich malými aj väčšími problémami. Aké druhy právnych služieb vám viem poskytnúť sa dozviete v sekcii Ponuka služieb.

Ponuka služieb

Ponuka služieb mojej advokátskej kancelárie je naozaj široká a zahŕňa takmer všetky životné a obchodné situácie, v ktorých sa môžete ako fyzická osoba, či podnikateľ ocitnúť. Ak ste niektorou z nižšie uvedených osôb, nájdete tu príklady právnych služieb, ktoré vám viem poskytnúť.

Nenašli ste službu, ktorú práve potrebujete? Takmer určite vám viem pomôcť aj s vaším problémom. Pokojne sa mi ozvite a preberieme si to osobne, mailom alebo telefonicky.

Predávajúci alebo kupujúci

Predávate, či kupujete pozemok alebo byt? Staviate dom? Priemerný človek realizuje takýto nákup alebo stavbu jeden, možno dvakrát za život. Alebo kupujete auto, či drahší nábytok na mieru? Dobre pripravená zmluva vás ochráni v prípade, že by sa niečo nepodarilo – napr. ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu, zhotovený dom má vady, alebo tovar či dielo nie sú dodané načas. Investíciou do kvalitných právnych služieb tak môžete ušetriť mnoho času, stresu a peňazí.

Manžel/ka alebo rodič

Ak potrebujete pomôcť s rozvodom, alebo určením výživného pre deti, môžete sa na mňa obrátiť. Garantujem osobný a citlivý prístup, keďže tieto situácie so sebou prinášajú značné emočné vypätie. Ak je po rozvode potrebné vyporiadať váš spoločný majetok, som tu rovnako pre vás.

Zamestnanec

Spôsobili ste zamestnávateľovi škodu a ten ju teraz od vás vymáha? Nevyplatili vám mzdu? Alebo ste dostali výpoveď, či okamžité skočenie pracovného pomeru a nazdávate sa, že neoprávnene? Posúdim správnosť konania zamestnávateľa a pomôžem vám účinne sa brániť, či vymôcť vaše nároky z pracovnej zmluvy.

Zamestnávateľ

Chcete eliminovať riziká vyplývajúce zo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ? Chcete, aby vaša pracovná zmluva a interná dokumentácia bola v súlade so zákonom a nehrozili vám postihy zo strany Inšpektorátu práce? Vypracujem pre vás vzorovú pracovnú zmluvu, dohody o nadčasoch, alebo inú dokumentáciu podľa Zákonníka práce. Navrhnem vám pracovný poriadok šitý na mieru a ďalšie smernice zamestnávateľa, aby ste boli čo najlepšie chránený.

Podnikatelia

Prevádzkujete e-shop, alebo máte širokú sieť odberateľov? Máte vystavené faktúry po lehote splatnosti? Prichystám vám všeobecné obchodné podmienky. Pripravím pre vás vzorové zmluvy, ktoré budú najlepšie chrániť vaše záujmy v obchodných vzťahoch. Podám vo vašom mene žalobu na súd a budem dlžnú sumu exekučne vymáhať, ak ju dlžník nezaplatí dobrovoľne. Lebo nie všetci jednajú v obchodných vzťahoch fér.

Obchodné spoločnosti

Zvažujete prejsť zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo inú obchodnú spoločnosť? Alebo si potrebujete založiť akciovú spoločnosť, zmeniť obchodné meno, či vymeniť nespoľahlivého konateľa. A čo tak príprava podkladov ku dôležitému valnému zhromaždeniu? So všetkým vám viem pomôcť. Stačí ma kontaktovať.

Koľko bude poskytnutá služba stáť si môžete pozrieť v sekcii „Cena“.

Cena

Aká je cena právnych služieb? Koľko vlastne zaplatíte?

To nie je vždy jednoduchá otázka, pretože odpoveď závisí od toho, v akej veci vás advokát zastupuje, aká je vec náročná a koľko času strávi poskytovaním služby.

V každom prípade sa však na cene za služby advokáta dohodneme, a to ešte pred začatím ich poskytovania. Ako spotrebiteľ máte právo vedieť, koľko za moje služby zaplatíte. Zároveň vás informujem aj o ďalších nákladoch, ak vás nejaké čakajú – napríklad o výške súdneho poplatku.

Cenu, teda odmenu advokáta, si môžeme dohodnúť takto:

Hodinová odmena

vhodná je napríklad pri konzultáciách, posudzovaní zmlúv a jednoduchších veciach. Moja cena za hodinu poskytovania služieb je 60,00 EUR. V prípade potreby sa dá dohodnúť na odmene aj za každú začatú štvrťhodinu. Za konzultáciu do 15 minút bez ďalších úkonov tak zaplatíte 15,00 EUR.

Cena za jeden úkon

využíva sa najmä pri zastupovaní v súdnych konaniach a inak sa nazýva aj tarifná odmena. Odvíja sa od hodnoty veci, v akej vás budem zastupovať a môžeme si ju dohodnúť buď medzi sebou, alebo tarifou podľa vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov. Najnižšia cena podľa vyhlášky je 16,60 EUR, a to pri veciach do hodnoty cca 166 EUR. Ak budete chcieť napríklad vymáhať 5 000 EUR, vyhlášková cena za jeden úkon bude približne 180,00 EUR. Ak je predpoklad, že úkonov bude viac, môžeme sa dohodnúť na výhodnejšej cene, alebo paušálnej odmene za vybavenie celej veci – paušálnej odmene.

Paušálna odmena

teda cena dohodnutá za kompletné vybavenie jednej právnej veci, alebo za nejaký dohodnutý čas. Využíva sa pri príprave zmlúv, prípadne podľa dohody za zastupovanie v celom súdnom alebo inom konaní. Za kúpnu, alebo darovaciu zmluvu pri prevode nehnuteľnosti bez osobitných ustanovení u mňa zaplatíte cca 250,00 EUR. Ak budete chcieť aj zriadiť vecné bremeno, riešiť vinkuláciu v banke, alebo zakomponovať osobitné podmienky prevodu, bude cena o niečo vyššia.

Podielová odmena

teda určená percentom z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Využíva sa vtedy, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a ako advokát som vás o tom poučil a na takejto odmene sme sa dohodli. Podľa vyhlášky je maximálna výška podielu 20 %.

Ak chcete vedieť, koľko by ste u mňa zaplatili za služby vo vašej právnej veci, neváhajte ma kontaktovať a ja vám vypracujem cenovú ponuku.

Budete tak vedieť úplne presne, koľko vás moje služby budú stáť.

Kontakt

Rád s vami preberiem vaše otázky osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktovať ma môžete nasledovne:

Telefón:

+421 (0)917 710 200

E-mail:

kancelaria.sikora@gmail.com

Kde mám kanceláriu:

Štefánikova 814 v Púchove

(OC Pasáž vedľa Slovenskej sporiteľne)

Kedy ma zastihnete:

Kancelária je otvorená denne medzi 08:00 hod. a 16:00 hod.

Viem sa však prispôsobiť vašim potrebám a v prípade nutnosti sa stretnúť aj mimo týchto hodín, prípadne cez víkend. Služba ale bude o niečo drahšia.

Obednú prestávku mám od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Fakturačné údaje:

JUDr. Marián Sikora – advokát

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 5235

sídlo kancelárie: Námestie slobody 1406/38, 020 01 Púchov

adresa prevádzky: Štefánikova 814, 020 01 Púchov

IČO: 42 147 549

DIČ: 1081826713