O mne

Advokátska kancelária Sikora - JUDr. Marián Sikora
JUDr. Marián Sikora

Advokátska kancelária Sikora

Moja advokátska kancelária so sídlom v Púchove poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva. Ak potrebujete pripraviť zmluvu, zastupovať v súdnom konaní, založiť obchodnú spoločnosť, alebo sa len jednoducho poradiť, som tu pre vás.

Prístup

Nie som oblekový typ. Zastávam totiž názor, že na človeku nie je dôležité to, čo má oblečené, ale to, čo sa pod oblečením skrýva. Každého klienta vnímam ako individualitu, so svojimi jedinečnými potrebami a životnou situáciou. Základom dobrej spolupráce je pre mňa ľudský, otvorený a férový prístup. Každý klient má právo vedieť, čo ho v jeho právnej veci čaká a koľko ho to bude stáť. Preto túto informáciu u mňa dostanete hneď pri úvodnom stretnutí.

Štúdium

Som absolventom 8-ročného Gymnázia v Považskej Bystrici (1993 – 2001), so zameraním na jazyky, takže právne služby vám viem poskytnúť napríklad aj v angličtine. Právo som študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som s titulom Mgr. ukončil štúdium v roku 2006. Témou mojej diplomovej práce bolo zaistenie osôb a vecí v trestnom konaní, teda oblasť trestného práva.

V júni 2008 som na svojej domovskej fakulte úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému „Záložné právo na cenné papiere“ a získal tak titul JUDr. Advokátsku skúšku som na Slovenskej advokátskej komore absolvoval na konci roku 2009.

Prax

Po štúdiu som viac ako tri roky pracoval v Advokátskej kancelárii JUDr. Jána Súkeníka v Považskej Bystrici ako koncipient a zbieral skúsenosti.

Vo februári 2010 som si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu so sídlom v Považskej Bystrici a venoval sa poskytovaniu právnych služieb širokej škále klientov. Od určovania vlastníckeho práva pre seniora z malej dedinky, cez žaloby o nezaplatené faktúry pre podnikateľov až po riešenie vyňatia majetku z konkurzu pre rakúskeho klienta.

V lete roku 2012 som sa rozhodol dať si od práva krátku prestávku a od augusta toho roku som pôsobil na pozícii riaditeľa športového centra v Púchove. V januári 2015 som sa k právu vrátil ako podnikový právnik pre veľkú firmu poskytujúcu logistické služby v Púchove. Z právnickej pozície som postupne prešiel na manažérsku a stal sa riaditeľom jednej divízie. Získal som tak aj skúsenosti „z druhej strany“, čo mi umožnilo lepšie pochopiť potreby a ciele firemných klientov, ale aj oprávnené záujmy zamestnancov.

Od januára 2023 som sa vrátil k advokátskej praxi, tentokrát v kancelárii so sídlom v Púchove. Opäť sa tak naplno venujem právu a snažím sa klientom pomáhať s ich malými aj väčšími problémami. Aké druhy právnych služieb vám viem poskytnúť sa dozviete v sekcii Ponuka služieb.