Cena

Aká je cena právnych služieb? Koľko vlastne zaplatíte?

To nie je vždy jednoduchá otázka, pretože odpoveď závisí od toho, v akej veci vás advokát zastupuje, aká je vec náročná a koľko času strávi poskytovaním služby.

V každom prípade sa však na cene za služby advokáta dohodneme, a to ešte pred začatím ich poskytovania. Ako spotrebiteľ máte právo vedieť, koľko za moje služby zaplatíte. Zároveň vás informujem aj o ďalších nákladoch, ak vás nejaké čakajú – napríklad o výške súdneho poplatku.

Cenu, teda odmenu advokáta, si môžeme dohodnúť takto:

Hodinová odmena

vhodná je napríklad pri konzultáciách, posudzovaní zmlúv a jednoduchších veciach. Moja cena za hodinu poskytovania služieb je 60,00 EUR. V prípade potreby sa dá dohodnúť na odmene aj za každú začatú štvrťhodinu. Za konzultáciu do 15 minút bez ďalších úkonov tak zaplatíte 15,00 EUR.

Cena za jeden úkon

využíva sa najmä pri zastupovaní v súdnych konaniach a inak sa nazýva aj tarifná odmena. Odvíja sa od hodnoty veci, v akej vás budem zastupovať a môžeme si ju dohodnúť buď medzi sebou, alebo tarifou podľa vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov. Najnižšia cena podľa vyhlášky je 16,60 EUR, a to pri veciach do hodnoty cca 166 EUR. Ak budete chcieť napríklad vymáhať 5 000 EUR, vyhlášková cena za jeden úkon bude približne 180,00 EUR. Ak je predpoklad, že úkonov bude viac, môžeme sa dohodnúť na výhodnejšej cene, alebo paušálnej odmene za vybavenie celej veci – paušálnej odmene.

Paušálna odmena

teda cena dohodnutá za kompletné vybavenie jednej právnej veci, alebo za nejaký dohodnutý čas. Využíva sa pri príprave zmlúv, prípadne podľa dohody za zastupovanie v celom súdnom alebo inom konaní. Za kúpnu, alebo darovaciu zmluvu pri prevode nehnuteľnosti bez osobitných ustanovení u mňa zaplatíte cca 250,00 EUR. Ak budete chcieť aj zriadiť vecné bremeno, riešiť vinkuláciu v banke, alebo zakomponovať osobitné podmienky prevodu, bude cena o niečo vyššia.

Podielová odmena

teda určená percentom z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Využíva sa vtedy, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a ako advokát som vás o tom poučil a na takejto odmene sme sa dohodli. Podľa vyhlášky je maximálna výška podielu 20 %.

Ak chcete vedieť, koľko by ste u mňa zaplatili za služby vo vašej právnej veci, neváhajte ma kontaktovať a ja vám vypracujem cenovú ponuku.

Budete tak vedieť úplne presne, koľko vás moje služby budú stáť.